Nodoso

Autentyzm jasnego, ciepłego dębu skontrastowany z czarną satyną.